Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen

Per 1 januari 2013 is de verpakkingenbelasting omgezet in een Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen. Dit betekent een lastenverlichting voor het bedrijfsleven. De bijdrage is aanmerkelijk lager dan de  verpakkingenbelasting.

Producentenverantwoordelijkheid

Producenten en importeurs zijn wettelijk verplicht verantwoording te nemen voor preventie, inzameling en hergebruik van gebruikte verpakkingsmaterialen.

> lees verder over producentenverantwoordelijkheid.

Afvalfonds Verpakkingen

Ondernemingen die per jaar 50.000 kilogram of meer verpakkingsmateriaal op de markt brengen, moeten Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen betalen. Deze bijdrage dekt de kosten die worden gemaakt om uitvoering te geven aan de Raamovereenkomst. De belangrijkste kosten zijn voor het inzamelen, verwerken en vermarkten in de keten per verpakkingsmateriaalsoort en algemene systeemkosten. Wilt u meer weten over hoe wij dit voor u organiseren?

> lees verder over het Afvalfonds Verpakkingen.

Ben ik bijdrageplichtig?

U betaalt de Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen als u bijvoorbeeld als producent of importeur het verpakte product voor het eerst in Nederland aan een ander ter beschikking stelt, of voor een ander verpakkingen voorziet van naam, logo, of merkteken, of als u zich ontdoet van verpakkingen van producten die u heeft geïmporteerd of dit laat doen.
> lees verder over wanneer u nog meer deze bijdrage betaalt.

 

Tarieven 2014

De Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen onderscheidt verschillende materiaalsoorten en tarieven. De hoogte van elk tarief is gebaseerd op de netto kosten die een materiaalsoort veroorzaakt in de keten van inzameling, verwerking en vermarkting en de systeemkosten.
> lees verder over de tarieven.

 

 

 

Aanmelden

Bent u bijdrageplichtig? Dan moet u zich bij ons aanmelden.
> lees verder over aanmelden.

 

 

Opgaaf en aangifte doen

Als u bij ons bent aangemeld, dan vragen wij u opgaaf en aangifte te doen.

> lees verder over opgaaf en aangifte doen.